Privacyverklaring 

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van AcaBoo B.V. aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. AcaBoo B.V. is statutair gevestigd aan De Boelelaan 1081 WN-P246 (1081 HV) te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70078742. AcaBoo B.V. is per e-mail te bereiken via info@acaboo.com.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe AcaBoo B.V. omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. AcaBoo B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 januari 2018

 

Soorten en doelen van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt wanneer je een account bij ons aanmaakt. De persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, het verschaffen van toegang tot het platform en het bijhouden van de database/klantenbestand vanuit een klantenservice perspectief. Bij het aanmeldformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld dienen te worden. Deze gegevens zijn onder meer: naam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres, studie, studiejaar en onderwijsinstelling.

Tevens verwerken wij generieke data van het gebruik van ons platform. Deze generieke data wordt gebruikt voor het vaststellen van de uitkeringen door AcaBoo B.V. aan de uitgevers. Generieke data die wij onder meer verwerken zijn; welke boeken worden gebruikt; hoe vaak de boeken worden in gezien; locatie van markeringen en notities op de pagina en de leesduur per pagina.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onder meer nieuws betreffende AcaBoo B.V. en kortingsacties. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onder meer nieuws betreffende AcaBoo B.V. en kortingsacties. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Cookies

Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij basis technische informatie zoals via welke website je op onze website bent terechtgekomen. Tevens gebruikt de AcaBoo website cookies om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om de gebruikerservaring te verbeteren. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.

 

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door AcaBoo B.V. zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'bewerkers'. Je kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van AcaBoo B.V.

Generieke data wordt gedeeld met de uitgevers voor het vaststellen van de af te dragen uitkeringen door AcaBoo B.V. aan de uitgevers. De generiek data betreffende de leesduur per pagina en de locaties van de markeringen, kunnen eventueel aan de onderwijsinstellingen worden teruggekoppeld als onpersoonlijke data.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden, als AcaBoo B.V. op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Beveiliging

AcaBoo B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

 

Privacy rechten

 

Je hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van jouw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien je een account aanmaakt op onze website, kun je zelf de door jouw verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, of je af wil melden voor de nieuwsbrief, stuur dan gerust een e-mail naar info@acaboo.com.